گزارش در مورد وضعیت بازگشت کنندگان در افغانستان

  • نظارت مرزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‏دهد که در سال 1393 به تعداد 216.923 نفر از کشور ایران به صورت اجباری اخراج شده اند. مجموع رد مرز شده گان از کشورایران که از طریق مرزهای اسلام قلعه هرات و زرنج نیمروز طی 4 ماه اول 1394 صورت گرفته به تعداد 68261 تن می‏رسد.

  • مهاجرینی که  به صورت اجباری اخراج می‏شوند که با وضعیت ناگوار و سرنوشت تلخ مواجه می‏شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر نظر به اهمیت موضوع، از طریق پرسش نامه با 2006 تن از رد مرز شده گان در مرز‏های ‏اسلام قلعه و زرنج مصاحبه نموده که راجع به وضعیت عمومی آنان اطلاعات تهیه شده است.  یافته‏های ‏این گزارش نشان می‏دهد که حدود 24 درصد رد مرز شده گان از شهر زاهدان بازداشت شده اند. 12 درصد از کرمان و 9 درصد از بندر عباس 7 درصد از یزد، 6 درصد از شیراز و حدود چهل درصد دیگر از سایر شهرها  مورد بازداشت قرار گرفته اند.
  • اخراج اطفال بدون سرپرست و خانواده یکی از نگرانی های عمده برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. براساس اطلاعات کمیسیون تنها در سال 1393 خورشیدی 1.772 طفل افغان از ایران اخراج شده که 55 درصد آنها گفته اند که فامیل شان همراه شان نبوده است. این دسته افراد، یا به صورت تنهایی در ایران بوده است و یا فامیل شان در ایران مانده و خودش رد مرز شده است. اخراج کودکان بدون خانواده، آنها را در معرض خطرات جدی قرار می دهد.

گزارش کامل را از اینجا دانلود کنید


بازنشر این مطلب