گزارش تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال ۱۳۹۴

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

گزارش تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال ۱۳۹۴

۲۶ سرطان ۱۳۹۵

متاسفانه وقوع منازعات مسلحانه در جامعه بشری یک واقعیت است و در حال حاضر بعضی از جوامع از جمله کشور افغانستان درگیر جنگ ها و مخاصمات مسلحانه اند. جنگ و تداوم ناامنی ها دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است؛ اما یکی از پیامدهای جدی منازعات مسلحانه نقض حقوق بشری افراد است. در جریان جنگ ها و ناامنی تعداد زیادی از مردم غیر نظامی از حقوق بشری خود محروم می شوند. برخی جان خود را از دست می دهند و برخی دیگر زخمی می شوند و برخی دیگر نیز خانه، دارایی ها و اموال خود را از دست داده و از محل زندگی شان بیجا می شوند. سایر حقوق بشری نیز مانند حق مصونیت و آزادی، حق کرامت انسانی، حق آزادی گشت و گذار، حق کار، حق صحت، حق آموزش و پرورش، حق دسترسی به عدالت و سایر حقوق خود را از دست می دهند.

 

برای دریافت گزارش کامل روی لینک ذیل کلیک نمایید

 


بازنشر این مطلب