گزارش تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال ۱۳۹۵

در جریان درگیری‌های سال 1395 طرف‌های درگیر خصوصاً گروه‌های مخالف مسلح دولت به موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توجه جدی نداشته و لذا تلفات ملکی در افغانستان ادامه داشته و به جان، سلامتی و دارایی‌های غیرنظامیان آسیب‌های جدی واردشده است. درحالی‌که طرف‌های درگیر در منازعات مکلف هستند از کاربرد شیوه‌ها و تاکتیک‌های که سبب تلفات افراد ملکی می‌شود جلوگیری نموده و اشخاص و جمعیت‌های غیرنظامی را هدف قرار ندهند، طرف‌های منازعه در افغانستان خصوصاً گروه‌های مخالف مسلح دولت در طول سال 1395 اصل تفکیک، اصل احتیاط و اصل تناسب را به‌طورجدی نقض نموده و عملاً از تاکتیک‌ها و شیوه‌هایی استفاده کرده‌اند که باعث افزایش تلفات افراد ملکی می‌شود.

بر اساس یافته‌های این گزارش تلفات افراد ملکی در سال ۱۳۹۵ خورشیدی نسبت به سال قبل ۱۲.۴۸ درصد افزایش‌یافته است. در طول سال ۱۳۹۵ خورشیدی آمار تلفات افراد ملکی به ۱۰۶۰۸ نفر (۲۸۲۳ کشته و ۷۷۸۵ زخمی) رسید که از این میان ۵۶۸۱ تن آن‌ها مرد، ۱۱۳۷ تن آن‌ها زن و ۲۹۸۰ تن آن‌ها کودک بوده‌اند. درمجموع ۶۷.۵۰ درصد از عاملان تلفات افراد ملکی گروه‌ههای مخالف مسلح دولت (۶۱.۲ درصد گروه طالبان و ۶.۲۳ درصد گروه داعش) بوده است. عامل ۱۴.۱۳ درصد تلفات ملکی نیروهای حامی دولت (نیروهای دولتی و نیروهای بین‌المللی) بوده و عامل ۱۸.۲ درصد دیگر تلفات افراد ملکی افراد نامعلوم بوده‌اند. بیشترین تلفات ملکی در سال 1395 در اثر انجام حملات انتحاری اتفاق افتاده است. در این سال 25.61 درصد تلفات ملکی در اثر حملات انتحاری بوده که درنتیجه این نوع حملات درمجموع 2717 تن کشته و زخمی شده‌اند. پس‌ازآن، درگیری‌های زمینی، ترور و قتل، ماین‌های کنار جاده و حملات راکتی و حملات هوایی به ترتیب بیشترین تلفات را در پی داشته است.

این گزارش از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب