وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت در سال 1394- 1395

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که بر مبنای ماده 58 قانون اساسی کشور ایجادشده است چنانکه در ماده مذکور چنین آمده است:" دولت به‌منظور نظارت از رعایت از حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می‌کند."

هم چنان در ماده 21 قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موارد آمده است که کمیسیون را مکلف می‌سازد تا برنامه‌های نظارتی خویش را  درزمینه مای مختلف داشته باشد. به همین اساس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دارای برنامه عمل و برنامه استراتژیک خویش هست که  در برنامه عمل سالانه بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت را مکلف می‌سازد تا وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت به‌صورت منظم نظارت نموده و بدین منظور فورمه نظارتی مشخصی را با همکاری بخش محترم دیتا بیس طراحی نموده و همکاران آن را با انجام مصاحبه از اشخاص دارای معلولیت و خانواده‌شان خانه پری نموده و ثبت دیتا بس می‌نمایند و بعداً این دیتا بیس در برنامه SPSS تجزیه‌وتحلیل شده و دریافت‌های نظارتی ما و مصاحبه با مسئولین دولتی و کارشناسان عرصه‌معلولیت به بررسی گرفته‌شده و راه‌حل و پیشنهاد‌ها مشخص برای بیرون رفت از مشکلات دریافتی به دولت پیشنهاد می‌گردد.

 طوری که میدانیم 2.7% نفوس  کشور را اشخاص دارای معلولیت شدید تشکیل می‌دهند، که این رقم متأسفانه از اثر دوام جنگ و ناامنی فزونی دارد و باعث می‌شود که دولت و حکومت تدابیری برای حمایت و توان‌بخشی اشخاص دارای معلولیت را روی دست‌گیرند. زیرا اشخاص دارای معلولیت بر علاوه حمایت‌های قانونی عام نیازمند یک سلسله حمایت‌های خاص نیز هست و برای اینکه از تمامی حقوق بشری‌شان  مستفید شوند باید زمینه‌ها و فرصت‌های مناسب برایشان آماده شود و همه‌چیز برایشان قابل‌دسترس باشد. زیرا اشخاص دارای معلولیت‌های مختلف نیازمندی‌های مختلف دارند مثلاً یک معلول فیزیکی با یک معلول بینایی و یا شنوایی و یا معلول ذهنی و معلول‌های دیگر نیازمندی‌ها و ضروریات مختلف می‌داشته باشند که بر مبنای قانون اساسی و سایر قوانین باید دولت‌ها آن را تهیه و تدارک نمایند.

  قانون اساسی افغانستان در ماده پنجاه سوم مکلفت دولت را در قبال اشخاص دارای معلولیت مشخص کرده است و بر مبنای همین ماده‌قانون اساسی کشور"0000" دولت افغانستان در سال 1388 یک قانون  بنام قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت را تصویب و به مرحله اجرا گذاشت . این قانون دارای 40 ماده بوده و علاوه بردادن امتیاز مادی برای اشخاص دارای معلولیت که مستقیم از اثر جنگ دچار معلولیت گردیده‌اند یک تعداد امتیاز و حقوق دیگری را نیز  برای اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته است.

 دولت هم چنان به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در سال 2012 الحاق نموده که مطابق این کنوانسیون باید دولت تمام قوانین نافذ ه خود را در روشنایی این کنوانسیون مرور و بازنگری نموده  و تغییرات لازم به نفع اشخاص دارای معلولیت را دران ایجاد نمایند. البته در سال 1395 با تشکیل یک کمیته کاری از طرف معینت شهدا و معلولین وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین برای ایجاد تعدیلات لازم در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت ایجاد گردید که قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت در مطابقت با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مورد تعدیل قرار گرفته و کته گوری های مختلف اشخاص دارای معلولیت به صورت همسان از همه امتیازات از جمله امتیاز مادی به صورت همسان با اشخاص دارای معلولیت دیگر برخوردار گردند.

 این گزارش که دربرگیرنده سال  های 1394 و 1395 است، اشخاص مصاحبه شده از 27 ولایت کشور بوده اند  که مطابق سوالنامه در موارد مهم از حقوق بشری‌شان ازجمله حق تعلیم، حق صحت، حق اشتغال،حقوق سیاسی،حق مسکن و غیره پاسخ ارایه کرده اند.هدف از تهیه و نشر گزارش بررسی وضعیت،انعکاس وضعیت و جلب‌توجه مراجع مسئول به وضعیت اشخاص دارای معلولیت و اتخاذ تدابیر عمل برای حل مشکلات موجود آن‌ها است.

اهمیت گزارش : این گزارش محصول نظارت دوام‌دار و خانه پری قورمه‌های مخصوص درزمینهٔ دسترسی اشخاص دارای معلولیت به حقوق بشری‌شان بوده و به شکل یک گزارش نظارتی- تحقیقی ارائه می‌گردد.

این گزارش را از اینجا دانلود کنید.

 


بازنشر این مطلب