بررسی وضعیت زنان منسوب در نهادهای دفاعی و امنیتی

بررسی وضعیت زنان منسوب در نهادهای دفاعی و امنیتی

 

 

خزان 1396 خورشیدی

 

 

 

بیش از یک و نیم دهه است که زنان افغانستان به دستاوردهایی قابل توجهی دست یافته اند که همواره از چنین دستاوردها در مجامع و مجالس به عنوان یکی از پیشرفت های خوب دولت افغانستان و تاثیرگذاری مثبت حضور جامعه جهانی در افغانستان مورد تمجید و تحسین قرار گرفته است. حضور زنان در جامعه ما بیشتر از قبل رونق یافته و اکنون تعداد قابل توجهی از زنان کشور در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعال اند و هر روز نقش آنها بیشتر از پیش افزایش می یابد. 

حضور موثر زنان در تمامی عرصه های زندگی جمعی مهم است؛ اما نقش گرفتن زنان در بعضی از عرصه های که تا اکنون چندان معمول نبوده و در نزد محافظه کاران به عنوان تابو پنداشته می شود، از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از این عرصه ها، شمولیت زنان در سکتورهای دفاعی و امنیتی کشور است که با وجود چالش های فراوان در این زمینه، پیشرفت های نسبتا خوب به دست آمده است. باید گفت که حضور زنان در ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور بدون چالش نبوده و هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که بعدا به آن ها می پردازیم.

بدون شک نقش زنان در ارگانهای دفاعی و امنیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه برآنکه زنان به عنوان افراد حق دارند از فرصت های برابر با مردان در تمامی عرصه‌های زندگی برخوردار باشند و دسترسی به تمامی حقوق بشری خود داشته باشند، جامعه افغانستان امروز نیازمند فعالیت زنان در ارگانهای دفاعی و امنیتی می باشند. زنان افغانستان ضرورت دارند که از ارائه خدمات ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور برخوردار شوند و این در صورتی ممکن است که تعداد قابل توجهی از زنان در ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور شامل شوند تا سایر زنان و مردان از خدمات آنها بهره مند گردند.

گزارش را از اینجا دانلود کنید.

 


بازنشر این مطلب