گزارش تحقیقی وضعیت حق دسترسی شهروندان به عدالت

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره تلاش کرده است با راه‌اندازی برنامه‌های تحقیقی، وضعیت حقوق بشر را در سطح ملی‌‌ مطالعه کند. نتایج این تحقیقات در گزارشی که حاوی‌ توضیح وضعیت، شناسایی مشکلات مربوط به موضوع و پیشنهادهای مشخص به منظور رفع مشکلات است، به نشر می‌رسد.

این‌بار کمیسیون کوشیده است با انجام تحقیق «وضعیت دسترسی شهروندان به عدالت» ظرفیت‌ها و شرایط مربوط به دسترسی شهروندان به عدالت را به‌خصوص در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی، ‌مطالعه کرده، چالش‌ها و سهولت‌های موجود در این زمینه را شناسایی ‌و پیشنهادهای مشخصی را نیز با هدف توسعه‌‌ زمینه‌ها و شرایط دسترسی برابر شهروندان به عدالت، مطرح کند.

گزارش را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب