گزارش ملی سالانه «آموزش حقوق بشر و مبارزه با قاچاق انسان»

قاچاق  انسان یک عمل شنیع، خلاف کرامت انسانی و از مصادیق بارز نقض حقوق بشر است. قاچاق  انسان صلح و امنیت روانی، جسمانی، احساسی و عاطفی انسان‌ها را با خطر مواجه ساخته و جامعه را متحمل خسارت‌هایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌سازد. خطر قاچاق  انسان در درون مرزهای کشوری منتهی نشده، بلکه از آن فراتر می‌رود و خصوصیات دنیای مدرن خطرهای این عمل شنیع را پررنگ‌تر کرده است.

از آنجا که قاچاق  انسان حقوق بشری شهروندان- به ویژه اقشار آسیب‌پذیر چون اطفال، زنان و فقرا- را نقض و صلح انسان‌ها را برهم می‌زند، پس باید در برابر آن به طریقه‌های مختلف ایستاد. پر واضح است که در کنار سایر راهکارهای مبارزه علیه قاچاق  انسان -ایجاد نهادها، نظارت، تحقیق، مستندسازی و تدابیر تقنینی و تعقیب عدلی عاملان آن- مسأله آموزش و آگاه‌سازی مقامات ذی‌ربط دولتی، نهادهای مدنی، ژورنالستان، خانواده‌ها، نهادهای آموزشی و شهروندان در مورد مبارزه با قاچاق  انسان یکی از مهم‌ترین راه‌های مبارزه علیه این پدیدۀ شوم محسوب گردیده و در صدر قرار می‌گیرد.

این گزارش را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب