گزارش تلفات ملکی در جریان منازعات مسلحانه در سال 1396

"کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلاش می‌کند تا تمام وقایع و حوادث جنگی که باعث تلفات ملکی شده است، با دقت لازم ثبت و مستندسازی شود. در این راستا تا جایی که ازلحاظ امنیتی و لوجستیکی امکان داشته باشد، ناظران کمیسیون که در 8 دفتر ساحوی و 6 دفتر ولایتی تقریباً تمام ولایات کشور را تحت پوشش خوددارند، می‌کوشند از محل حادثه دیدن نمایند، با قربانیان و شاهدان عینی از نزدیک گفتگو کنند و ابعاد و جزییات قضایا را به‌صورت کامل از طریق عکاسی، فیلم‌برداری و کتابت مستند و ثبت نمایند. این گزارش نتیجه تحلیل مجموعه معلوماتی است که از طریق ناظران ساحوی کمیسیون در بانک اطلاعات دفتر مرکزی جمع‌آوری‌شده است.

یافته‌های گزارش سال 1396 نشان می‌دهد که طرف‌های درگیر در منازعات مسلحانه خصوصاً گروه‌های مخالف مسلح دولت، به موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توجه جدی نداشته و عملاً در جنگ از تاکتیک‌ها و شیوه‌هایی استفاده کرده‌اند که باعث افزایش تلفات افراد ملکی شده است. درنتیجه، تلفات ملکی در افغانستان در طول سال 1396 مثل سال‌های قبل ادامه داشته و به جان، سلامتی و دارایی‌های غیرنظامیان آسیب‌های جدی واردشده است. برخی از مهم‌ترین یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این گزارش بیان شده است."

گزارش را از اینجا دانلود کنید


بازنشر این مطلب