وضعیت زنان معتاد در افغانستان

مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر یک مسئله اجتماعی عمده در سراسر جهان است، در حدود ۲۰۰ میلیون نفر که ۱۵ الی ۶۴ سال سن دارند حد اقل یک بار از مواد مخدر در سال ۲۰۰۷ استفاده کرده اند(Schumacher et al,2007:2) افغانستان از این مسئله اجتماعی در امان  نیست.

 

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.


بازنشر این مطلب