وضعیت حقوق بشر در افغانستان، گزارش سه ماهه دوم 1387

چکیده گزارش

در جریان سه ماه دوم سال 1387 (جولای، آگست، و سپتمبر 2008) به تعداد 195 مورد نقض حقوق بشری در دفاتر کمیسیون ثبت گردیده اتس. از این تعداد 20 مورد در رابطه به اطفال، و 58 مورد آن در رابطه به نقض حقوق زنان بوده است. که در ذیل به صورت فشرده به این موارد بر اساس تفکیک حق، ولایت و سن و جنس ( در صورت امکان) می پردازیم.

 

..تفصیل


بازنشر این مطلب