وضعیت حقوق بشر در افغانستان، گزارش سه ماهه

چکیده گزارش

در جریان سه ماه سوم سال 1387 ه-ش ( اکتوبر، نومبر، و دسمبر 2008) 164 مورد نقض حقوق بشری در دفاتر کمیسیون ثبت گردیده است. از این تعداد، 22 مورد در رابطه به اطفال و 33 مورد آن در رابطه به زنان بوده است. که در ذیل به صو رت فشرده به این موارد ، با تفکیک حق، ولایت، سن و جنس ( در صورت امکان) می پردازیم.

 

تفصیل


بازنشر این مطلب