گزارش بررسی وضعیت حقوق بشری اطفال دارای معلولیت ذهنی (در هفت ولایت مرکز افغانستان به شمول ولایت کابل)

مقدمه

کمیسیون مستقل حقوق‌ بشر افغانستان به منظور انجام فعالیت­‌های مؤثر در حوزه تعمیم و حمایت از حقوق اطفال، یک بخش کاری ویژه­ را ایجاد کرده و تمامی برنامه‌­های مربوط به نظارت، حمایت و انکشاف حقوق اطفال توسط این بخش، در همکاری با سایر بخش‌­ها به پیش برده می‌­شود. یکی از مهم­ترین فعالیت‌­های این بخش، مطابق برنامه استراتیژیک و برنامه عمل سالانه، نظارت دوام‌دار و منظم بر وضعیت حقوق اطفال در مراکز نگهداری اطفال، به منظور ارزیابی و حمایت از حقوق آنان در این مراکز است.

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ساحوی کابل، مطابق برنامه عمل سالانه به صورت دوام‌دار از مراکز نگهداری اطفال نظارت کرده و برای بهبود وضعیت اطفال بخصوص اطفال در معرض خطر، دادخواهی می­‌کند تا وضعیت حقوق‌بشری اطفال آسیب‌پذیر در جامعه بهبود پیدا کند. از این میان، یکی از گروه‌های به‌شدت آسیب‌پذیر، اطفال دارای معلولیت ذهنی‌اند که در معرض تهدیدها و خطرهای متعددی قرار دارند.

آن‌گونه که اشاره شد، اطفال دارای معلولیت، به خصوص اطفال دارای معلولیت ذهنی، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه­‌های اطفالِ در معرض خطر‌اند که حتا شماری از این‌گونه اطفال، در خانواده‌های­‌شان جای ندارند و توسط والدین در اماکن عمومی رها می‌­شوند.

دفتر ساحوی کابل در این گزارش سعی کرده است، میزان دسترسی اطفال دارای معلولیت ذهنی به حقوق‌بشری خود را به صورت کلی مورد بررسی قرار دهد. آمار مراکز حمایتی موجود برای نگهداری اطفال دارای معلولیت ذهنی، تعداد اطفال تحت پوشش این مراکز، مشکلات اطفال و خانواده‌­های این اطفال، پیامدهای عدم حمایت از اطفال دارای معلولیت ذهنی در ولایات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل، از موضوع‌های اصلی بررسی شده در این گزارش است. قابل یادآوری است که یافته‌های این گزارش، تنها هفت ولایت مرکز افغانستان (کابل، پروان، پنجشیر، غزنی، لوگر، کاپیسا و میدان‌وردک) را در بر می‌گیرد.

معلومات ذکرشده در این گزارش از طریق انجام نظارت بر مراکز حمایتی اطفال دارای معلولیت، بررسی قضایای ثبت‌شده در دفتر ساحوی کابل، نظارت عمومی بر وضعیت حقوق اطفال، مصاحبه با مسئولان وزارت‌های شهداء و معلولین، وزارت کار و امور اجتماعی، مسئولان شبکه­‌های عمل‌کرد محافظت اطفال، مسئولان مراکز نگهداری اطفال دارای معلولیت و ریاست معارف شهر کابل، گِردآوری شده و تلاش صورت گرفته تا در مورد مشکلات اطفال دارای معلولیت ذهنی و پیامدهای عدم حمایت از اطفال دارای معلولیت ذهنی، تا جایی که ممکن است، تصویر روشنی ارائه شود.

این گزارش، توسط آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال و معاون این بخش در دفتر ساحوی کابل تهیه شده و توسط ریاست این دفتر، طرح، بازنگری و اصلاح شده‌ است. ریاست دفتر ساحوی کابل از آمر و معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال به خاطر تهیه این گزارش، گِردآوری معلومات و نظارت دوام‌دار از وضعیت حقوق اطفال در مناطق تحت پوشش این دفتر، تشکر و قدردانی می‌کند.

 

متن کامل گزارش را از اینجا دانلود کنید:


بازنشر این مطلب