فشرده دستاوردهای دفتر ولایتی فاریاب در سال مالی ۱۳۹۸

مقدمه

بر مبنای قانون اساسی افغانستان، قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، برنامه استراتیژیک پنج‌ساله‌ و برنامه عمل سالانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان‌، نظارت بر وضعیت حقوق بشری افراد، دسترسی افراد به حقوق و آزادی‌های اساسی، حمایت و انکشاف حقوق بشر، ‌از وظایف و صلاحیت‌های اساسی این کمیسیون است. بنا بر این، دفترولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامه فعالیت‌های گذشته‌اش اکنون فشرده دستاوردهای خو‌د را طی سال مالی 1398 (جدی 1397 تا قوس 1398) بر اساس اهداف سه‌گانه برنامه عمل بطور فشرده ‌تقدیم می‌‌کند‌.

 

  • هدف اول: رهبری
  • هدف دوم: توانمندسازی
  • هدف سوم: حمایت و نظارت

 

نسخه کامل گزارش را از اینجا دانلود کنید:

 

 


بازنشر این مطلب