گزارش دادخواهی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی

 

بخش نظارت و بررسی
گزارش دادخواهی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی
 
حق صحت، یکی از حقوق اساسی بشری است که به موجب قوانین ملی و کنوانسیون های جهانی، از جمله در ماده 52 قانون اساسی افغانستان، ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 5 کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی بازتاب یافته است و دولت‌ها را موظف می سازد که به گونه عادلانه به فرد فرد شهروندان خود تسهیلات صحی و خدمات اجتماعی فراهم نمایند و تدابیر مراقبتی را روی دست گیرند. در این میان، افراد سلب آزادی شده نیز از این حق، مستثنی نمی‌باشند و مطابق قوانین ملی کشور و کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان بدان ملحق شده است، آنان باید از این حق برخوردار گردند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با درک مشکلات ناشی از شیوع گسترده و همه‌گیر بیماری کرونا که باعث وضع حالت اضطرار در بسیاری مناطق جهان شده است، در راستای زمینه‌سازی ارایه خدمات صحی با کیفیت در سطح ملی، به منظور اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه در قبال شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی، بررسی‌های لازم را از تاریخ 6 الی 26 حوت 1398 در 34 محبس در سراسر کشور انجام داده است. هدف از این بررسی، علاوه بر شریک ساختن نگرانی‌های کمیسیون در خصوص احتمال شیوع کرونا در محلات سلب آزادی با مقام های مسئول، این است که چالش‌های موجود شناسایی و راه حل های مناسب به ارگان‌های مربوط، ارائه گردد.

گزارش کامل را از اینجا دانلود کنید:


بازنشر این مطلب