گزارش ده‌ماهه خشونت با زنان در افغانستان

گزارش ده‌ماهه

خشونت با زنان در افغانستان

(جنوری تا اکتبر 2020‌‌)

 

مقدمه

خشونت با زنان ‌از معضلات جدی حقوق بشر در افغانستان است. با اینکه افغانستان در طول بیش از 18 سال اخیر‌ دستاوردهای مهمی در عرصه‌های متفاوت حقوق زنان مانند آموزش زنان و دختران، افزایش خدمات صحی برای زنان،‌ مشارکت آنان در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدنی داشته است، ولی معضلات ریشه‌دار فرهنگی و اجتماعی در بسیاری مناطق کشور هنوز فراروی زنان قرار دارد و سبب نقض حقوق و آزادی‌های اساسی آنان می‌شود. خشونت با زنان ‌از موارد حادّ این معضلات است که شامل انواع خشونت‌های جسمی، جنسی، اقتصادی، لفظی و روانی و سایر موارد خشونت می‌شود.

بانک اطلاعات کمیسیون نشان می‌دهد که در ده ماه  (جنوری تا اکتبر) سال 2020 م. تعداد 3477 مورد خشونت با زنان در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌ثبت شده است. در حالی که در ده ماه سال 2019 م. ‌تعداد 3910 مورد خشونت با‌ زنان در بانک اطلاعات کمیسیون ثبت شده بود و مقایسه این موارد نشان می‌دهد که آمار خشونت با زنان در ده ماه ما سال روان نسبت به سال قبل در حدود 11% درصد کاهش داشته است. این کاهش  ممکن است ناشی از عوامل متفاوتی از قبیل محدودیت در دسترسی زنان به ارگان‌های عدلی و قضایی، گسترش ناامنی در مناطق متفاوت کشور و قرنتین در پی شیوع ویروس کرونا در سال روان باشد.

 

گزارش کامل را از اینجا دانلود کنید:


بازنشر این مطلب