گزارش وضعیت حقوق‌بشر در زندان‌ها ۱۳۹۹

گزارش وضعیت حقوق‌بشر در زندان‌ها

۱۳۹۹

خلاصه گزارش

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان براساس مفاد مادۀ ۵۸ قانون اساسی، ماده‌های ۵ و ۲۱ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت خویش و هم‌چنین مادۀ ۵۲ قانون تنظیم امور زندان‌ها، صلاحیت دارد تا از وضعیت حقوق‌بشری زندانیان نظارت نموده، علاوه بر شناسایی دستاوردها و چالش‌های موجود در زندان‌ها، پیشنهادهای مشخصی را نیز جهت رفع چالش‌های شناسایی‌شده ارائه نماید. مهم‌ترین یافته‌های کمیسیون در سال ۱۳۹۹ از وضعیت حقوق‌بشری زندانیان در سراسر کشور شامل موارد زیر می‌گردد:

روش گردآوری معلومات

معلومات این تحقیق از طریق ۱۱۱۴ مأموریت نظارتی و به‌وسیلۀ مشاهده و تکمیل ۵۱۶ فورم نظارت بر محابس، توقیف‌خانه‌ها و نظارت‌خانه‌ها در ۲۷ ولایت کشور(محبس ۲۲۳ فورم، توقیف‌خانه ۱۹۴ فورم و نظارت‌خانه ۹۹ فورم) و هم‌چنین تکمیل ۵۹۸ فورم نظارت بر مراکز اصلاح و تربیت اطفال در ۳۳ ولایت کشور به استثنای ولایت نورستان، تهیه و با روش مختلط یعنی کمی و کیفی تحلیل گردیده است.

باید افزود که نظارت بر زندان‌ها در سال ۱۳۹۹ با توجه به شرایط بد‌امنیتی و چالش‌های ناشی از شیوع بیماری کووید‑‌۱۹ و قرنطین با دشواری‌های جدی روبه‌رو بوده است. سفر به ولایت‌های کشور به‌ویژه ولایت‌هایی که کمیسیون در آن‌ها دفتر ندارد با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو بوده و در دوران قرنطین نیز نظارت کمیسیون بر زندان‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است.

تعداد زندانیان در سال‌های ۹۹-۱۳۹۸

براساس معلومات ارائه‌شده از سوی اداره تنظیم امور زندان‌ها در ولایت‌های کشور تعداد زندانیان اعم از زن و مرد و محبوسان و توقیف‌شده‌ها در سال ۱۳۹۹ به ۲۹۲۵۸ تن می‌رسیدند که ۲۱۲۲۰ تن (۷۲.۵٪) آنان در محابس و ۸۰۳۸ تن (۲۷.۵٪) دیگر در توقیف‌خانه‌ها و نظارت‌خانه‌ها بودند.

از مجموع محبوسان ۲۰۶۹۲ تن (۹۷.۵۱٪) مرد و ۵۲۸ تن دیگر (۲.۴۸٪) زن بودند. هم‌چنین از مجموع توقیف‌شده‌ها ۷۷۸۲ تن (۹۶.۸٪) مرد و ۲۵۶ تن دیگر (۳.۲٪) زن بودند. این ارقام در سال ۱۳۹۸ به ۳۷۵۲۹ تن می‌رسید که ۲۸۸۸۵ تن (۷۷٪) آنان در حبس و ۸۶۴۴ تن (۲۳٪) دیگر در توقیف به سر می‌بردند.

بنابراین تعداد زندانیان یا افراد سلب آزادی شده در سال ۱۳۹۹ که به ۲۹۲۵۸ تن می‌رسیدند نسبت‌به تعداد آنان در سال ۱۳۹۸، که به ۳۷۵۲۹ تن می‌رسید، ۲۲٪ کاهش‌یافته است.

این کاهش عمدتاً متأثر از رهایی تعدادی از زندانیان در اوایل سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع بیماری کووید‑۱۹ و قرنطین سراسری و هم‌چنین رهایی تعدادی زیادی از زندانیان مربوط به گروه طالب می‌باشد که در یک مرحله مبتنی بر توافق بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان و فرمان رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، تعداد ۵۰۰۰ تن از آنان رها گردیدند. هم‌چنین این معلومات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ تعداد اطفال تحت حجز در مراکز اصلاح و تربیت به ۷۳۳ تن می‌رسیدند که شامل ۷۲۰ (۹۸.۲٪) پسر و ۱۳ (۱.۸٪) دختر بودند.

وضعیت حقوق‌بشری زندانیان در محابس، توقیف‌خانه‌ها و نظارت‌خانه‌ها

روشن گردید که معلومات مربوط به وضعیت حقوق‌بشری زندانیان بزرگ‌تر از سن ۱۸ سال که در محابس، توقیف‌خانه‌ها و نظارت‌خانه‌ها به سر می‌بردند، به وسیلۀ ۵۱۶ فورم نظارت بر محابس، توقیف‌خانه‌ها و نظارت‌خانه‌ها جمع‌آوری گردیده است.

گزارش مکمل را از اینجا دانلود کنید:

 

بازنشر این مطلب