اطلاعات بررسی ویژه

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با فعالیت بر اساس‌ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خود، قانون اساسی و اصول و معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، ‌کوشیده است ‌مدافع شایسته اعتماد و ‌مسئولیت‌پذیرِ‌ حقوق ‌بشری و شهروندی همگان ‌‌باشد‌. کمیسیون از بیان دیدگاه‌ها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شهروندان عزیز و ‌خوانندگان گرامی وبسایت استقبال می‌کند. لطفاً نظرهای خود را با ما در میان بگذارید و از وضعیت حقوقی و انسانی منطقه و محیط زیست خود به ما گزارش دهید. پیشنهادها و انتقادهای شما برای ‌کمیسیون ارزش‌مند است و ‌کمک می‌کند که خدمات خود را‌ اثرگذارتر و بهتر عرضه کند.