اعلان های داوطلبی بازدید:965 تاریخ نشر:2019-03-17

اعلان داوطلبی: خدمات انترنتی

 

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای نه دفتر(دفتر مرکزی، دفتر ساحوی کابل، کندز، بامیان، گردیز، دفتر ولایتی بدخشان،غور، ارزگان و دایکندی) برای یکسال به خدمات انتر نیتی ضرورت دارد.

مو سسات وشرکت های مخابراتی که خواهش ارایه خدمات را داشته  باشند میتوانند شرطنامه و مشخصات را از دفتر مرکزی کمیسیون بطور رایگان بدست آورده و آفر های خویش را بشکل سر بسته بعد از نشر اعلان الی 21 یوم تقویمی به دفترمرکزی کمیسیون ،واقع ناحیه ششم شهر کابل ، دارالامان ، جاده فیض محمد کاتب ، بین اداره عالی تفتیش ووزارت محترم انکشاف دهات  تسلیم نمایند.

افر گشائی به تاریخ 19/ 1/ 1398  ساعت 10 قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون  دایر میگردد.

 

 

 

 

 

 

 


بازنشر این مطلب