اعلان های داوطلبی بازدید:219 تاریخ نشر:2020-09-12

موضوع‌: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

مورخ‌:‌‌ 22/6/1399 هـ ش    

به این‌وسیله با تأسی به فقره ‌2‌ ماده 43 قانون تد‌ارکات به آگاهی عموم رسانیده می‌شود ‌که‌‌ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظر دارد‌ ساخت و نصب شش پایه بیلبورد 3 در 6 با چاپ و نصب شعارهای تبلیغاتی آن با شماره قرار‌داد ‌AIHRC/G-02/NCB/1399‌ را با گروپ کمپنی کاپل، دارنــــــده جـــواز شماره D-27635‌ و شماره تشخیصیه ‌1047332018‌ به قیـــمت مجـــموعی‌ مبلغ پنجصد‌و‌چهل هزار‌ افغانی (‌540000‌ ) عقد قرار‌داد کند.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر‌گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خود را از تاریخ نشر اعلان تا 7 روز تقویمی به گونه کتبی همراه با دلایل آن به کمیسیون مستقل حقوق بشر تقدیم کنند.

یادآوری: این اطلاعیه به معنای عقد قرار‌داد نیست و تا تکمــیل میعاد یادشده و طی مراحــل قانونی بعدی، قرارداد منعــقد نخواهد شد.

نشانی: دارالامان‌، جاده فیض‌محمد کاتب، دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

شماره تماس دفتر: 0202500676

 

با احترام

نقیب‌الله سالارزی

رئیس اجرائیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان


بازنشر این مطلب