اعلان های داوطلبی بازدید:85 تاریخ نشر:2021-05-23

اعلان مجدد حفر چاه برمه‌ای به عمق 200 متر‌

ریاست اجرائیه
ریاست تدارکات

اعلان مجدد حفر چاه برمه‌ای به عمق 200 متر‌

شمارۀ داوطلبی: (AIHRC/W-01/NCB/1400)

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی حفــر چاه‌ برمه‌ای به عمق 200 متر، سال 1400 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که دارای شماره داوطلبی AIHRC/W-01/NCB/1400}} می‌باشد، اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلشدیسک مستقیماً از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دست آورده و پیشنهاد(آفر)های خویش را مطابق شرایط مندرج در شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واقع دارالامان‌، جاده فیض‌محمد کاتب ـ کابل، ارائه نمایند. پیشنهادهای‌ ناوقترسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود و تضمین پیشنهاد به‌صورت تضمین بانکی و پول نقد قابل قبول بوده‌‌ و مبلغ (‌34500 سی و چهار هزار و پنجصد افغانی‌) می‌باشد.

 با احترام

معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 


بازنشر این مطلب