اعلان های داوطلبی بازدید:101 تاریخ نشر:2021-05-25

فعال نمودن سیستم تلفون‌های سیسکو با سرور‌روم (Server Room) و دیتا‌سنتر‌(Data Center)

ریاست اجرائیه

ریاست تدارکات

شماره‌: ‌3‌

تاریخ:‌ 4/‌‌3‌/1400 هـ. ش

موضوع‌: فعال نمودن سیستم تلفون‌های سیسکو با سرورروم (Server Room) و دیتا‌سنتر‌(Data Center)

شمارۀ داوطلبی‌: {AIHRC/G-02/NCB/1400}

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسۀ داوطلبی تهیه و فعال‌سازی سیستم تلفون‌های سیسکو و سرور‌روم و دیتا‌سنتر با یک کال‌سنتر برای دفتر مرکزی کمیسیون و دفاتر ساحوی کمیسیون در قندهار، هرات، ننگرهار، بامیان، گردیز، کندز، مزارشریف و دفاتر ولایتی کمیسیون در بدخشان و غور در سال 1400، ‌که دارای شمارۀ داوطلبی AIHRC/G-02/NCB/1400}} می‌باشد، اشتراک نموده و سافت شرطنامۀ مربوطه را در حافظه یا فلشدیسک مستقیماً از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دست آورده و پیشنهادهای خویش را مطابق شرایط مندرج در شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به‌طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واقع دارالامان‌، جادۀ فیض‌محمد کاتب ـ کابل، ارائه نمایند. پیشنهادهای دیررسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود و تضمین پیشنهاد مبلغ ‌250000 (دو صد و پنجاه هزار افغانی) به شکل تضمینِ بانکی (بانک گرانتی) ‌قابل قبول می‌باشد.

 

با احترام

معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان


 

 


بازنشر این مطلب