اعلان های داوطلبی

فراخوان مقاله برای فصلنامه «حقوق بشر»

  فراخوان

  مقاله برای فصلنامه «حقوق بشر»

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامه فعالیت‌های خود با هدف گسترش و نهادینه‌سازی ارزش‌های حقوق بشری در کشور، اکنون تصمیم به انتشار دومین شماره «فصلنامه حقوق بشر» ‌دارد.

  با توجه به نیاز کشور به پژوهش و مطالعات حقوق بشری در عرصه‌های مختلف، فصلنامه حقوق بشر می‌کوشد با طرح مسأله و مسأله‌سازی، انگیزه پژوهش در این عرصه‌ها را افزایش دهد و پرسش‌هایی تازه برانگیزد. با طرح گفتارهای حقوق بشری می‌توان به شکل‌گیری گفتمان حقوق بشری در کشور یاری رساند.

  مدیریت فصلنامه حقوق بشر، بار دیگر دست همه پژوهشگران حوزه مطالعات حقوق بشری را برای ادامه همکاری قلمی به‌گرمی می‌فشارد.


فراخوان مقاله برای فصلنامه «حقوق بشر»