بخش آموزش حقوق بشر بازدید:2404 تاریخ نشر:2015-03-08

روز جهانی حقوق بشر بر همه مبارک باد!

فهم دقیق از ضرورت تصویب اسناد بین‌المللی حقوق بشر و ایجاد نهادهای ملی و بین‌المللی در این زمینه ایجاب می‌نماید تا در تاریخ زندگی بشر اندکی تعمق نماییم، چنانچه اگر به تاریخ بشر توجه کنیم، در می‌یابیم که بخش مهم از تاریخ بشر روایت‌گر نابودی انسان است. انسان در تاریخ قربانی حوادثی شده است که روحیه استبدادی و خودخواهی‌های یک فرد یا یک گروه و یا یک نژاد و یا نظام سیاسی عامل اساسی آن بوده است. جنگ‌های عمده‌ای که در تاریخ بشر اتفاق افتاده است مصادیق روشنی بر این مدعا می‌باشد، چون این جنگ‌ها یا رنگ و بوی نژادی داشته و یا رنگ و بوی دینی و یا هم مذهبی. موضوع حق و باطل بودن این عوامل و جنگ‌ها بحث جداگانه‌ی است، اما نکته مهم این است که در هریک از این حوادث انسان قربانی شده است. افغانستان نیز از جمله کشورهای است که در طول این سال‌ها شاهد جنگ‌های از این دسته بوده است.

از آنجایی که تامین عدالت، حاکمیت قانون و تحقق ارزش‌های حقوق بشر در عمل، از آرما‌ن‌های بلند اشخاصی بوده که برای پایان دادن به تاریخ استبدادی و آغاز تاریخ مدنی مداوم تلاش ورزیده اند، بنابرین؛ تاسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شانزدهم جوزا 1381 در واقع پایان دادن به تاریخی است که با استبداد، ستم، حقارت و زن ستیزی دوام یافته بود.

کلیپ کوتاهی را که مشاهده می‌کنید، روایت تصویری است که حداقل پاسخ را به این سوالات ما ارائه می‌نماید؛ که ضرورت تصویب اسناد بین‌المللی حقوق بشر و ایجاد نهاد ملی حقوق بشر تحت عنوان "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان" چیست؟

این کلیپ به انسان‌های بزرگی اهدا می‌گردد که برای تحقق ارزش‌های حقوق بشر از زندگی و عمر شان مایه می‌گذارند.

 

بخش آموزش حقوق بشر

دفتر ساحوی کابل

 


 

 

 


بازنشر این مطلب