بخش آموزش حقوق بشر بازدید:1980 تاریخ نشر:2015-04-26

گامی امیدبخش در راستای تحقق فرهنگ حقوق‌بشر

 (گزارش اختصاصی در مورد مرکز مابع، کتابخانه‌ها و مرکزهای معلومات حقوق بشر)

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طریق 14 مرکز منابع و کتابخانه، و با بیش از 20 هزار جلد کتاب و 86 مرکز معلوماتی حقوق‌بشر در دانشگاه ها، موسسات تحصیلات عالی، کتابخانه‌های عامه، نهادهای دولتی و غیر دولتی منحیث رفرنس و ایجاد ارتباطات شبکه‌ای در راستای ترویج و نهادینه‌سازی ارزش‌های حقوق بشر فعالیت می‌نماید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 14 دفتر ساحوی و ولایتی خویش، دارای  چهارده (14) مرکز منابع/کتابخانه مجهز است. مرکزهای منابع کمیسیون خدماتی انترنتی را نیز برای انجام تحقیقات محصلین و محققین فراهم ساخته است.

کمیسیون در ضمن 14 مرکز منابع، مرکزهای معلوماتی حقوق‌بشر را نیز  در دانشگاه ها، موسسات تحصیلات عالی، کتابخانه‌های عامه، نهادهای دولتی و غیر دولتی منحیث رفرنس و ایجاد ارتباطات شبکه‌ای آموزش حقوق بشر از طریق 14 دفتر ساحوی و ولایتی خویش تاسیس نموده است.

تعداد مرکزهای معلوماتی ایجاد شده در نهادهای مذکور، تا ختم ماه قوس 1393 به 86 مرکز معلوماتی حقوق بشر می‌رسد. این مرکزهای معلوماتی حقوق بشر در هر دو ماه یکبار توسط بخش آموزش حقوق‌بشر بروز گردیده و تمام نشرات کمیسیون از طریق مرکزهای مذکور، در اختیار دانشجویان، محقیقین، فرهنگیان، علما، نویسندگان، استادان مکاتب و دانشگاه و در کل مردم قرار می‌گیرد.

تا اکنون مجموع کتاب‌های موجود در مراکز منابع کمیسیون به بیش از ۲۰ هزار جلد می‌رسد. مرکزهای منابع کمیسیون با کتاب‌های مفید در عرصه‌های مختلف تاریخی، حقوقی، سیاسی، فلسفی، جامعه‌شناسی، روانشناسی ... و نیز با انترنت در خدمت شهروندان قرار دارد.

لیست نشرات کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در مرکزهای معلوماتی حقوق بشر در دانشگاه ها، موسسات تحصیلات عالی، کتابخانه‌های عامه، نهادهای دولتی و غیر دولتی در سراسر افغانستان قرار ذیل اند:

 1. ماهنامه حقوق بشر
 2. گزارش اقتصادی اجتماعی
 3. گزارش از وضعيت حقوق بشر در افغانستان
 4. گزارش های سالانه کميسيون از سال های مختلف 
 5. اعلاميه های جهانی حقوق بشر با کنوانسيون های حقوق بشر
 6. اعلاميه جهانی حقوق بشر و اعلاميه اسلامی حقوق بشر
 7.  کنوانسیون حقوق مدنی سياسی
 8. کنوانسيون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
 9. کنوانسيون منع شکنجه و رفتار های ظالمانه
 10. کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان
 11. کنوانسيون حقوق اشخاص داری معلوليت
 12. کنوانسيون حقوق اطفال 
 13. گزارش های تحقيقي
 14. گزارش خشونت عليه زنان
 15. گزارش از وضعيت کهنسالان
 16. گزارش از وضعيت اطفال
 17. گزارش از وضعيت اطفال کارگر
 18. گزارش از وضعيت معارف در افغانستان
 19. گزارش از وضعيت زنان بيوه
 20. گزارش قربانيان شکنجه در افغانستان
 21. گزارش تحقيق ملی عوامل و زمينه های ( تجاوزات جنسي و قتل های ناموسی )
 22. گزارش تحقیق ملی صدای مردم برای تامین عدالت
 23. گزارش برسی وضعيت زنان جوان در خانواده
 24. تحقيق در باره عوامل خود کشی زنان حوزه جنوب غرب افغانستان
 25. گزارش تحقيق ملی عوامل و پيامد های رسم زشت بچه بازی در افغانستان
 26. دستنامه ها و رساله ها
 27. دستنامه معلوماتی در رابطه به کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
 28. دستنامه آموزش حقوق بشر
 29. کتاب آموزش حقوق بشر
 30. کتاب تاريخچه حقوق بشر
 31. کتاب شهدای بی مزار
 32. بروشورها و پوسترها

 

رحمان‌علی جاوید

هماهنگ‌کننده بخش آموزش حقوق بشر


بازنشر این مطلب