بخش آموزش حقوق بشر بازدید:2837 تاریخ نشر:2015-04-26

کارمندان وزارت معادن و پطرولیم در مورد حقوق بشر و جندر آموزش دیدند

رحمت الله ويدا

بخش آموزش حقوق بشر کارگاه آموزشی "حقوق بشر و جندر" را در سالون وزارت معادن و پطرولیم به تاریخ 31 حمل الی 2 ثور سال 1394 برای کارمندان آن وزارت برگزارکرد. دراین کارگاه 41 تن از کارمندان وزارت معادن و پطرولیم در مورد موضوعات حقوق بشری آموزش دیدند.

کارگاه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید توسط یکی از اشتراک کنندگان آغاز و با حضور شمس‌الله احمدزی رئیس دفترساحوی کابل و آقای زمانی رئیس منابع بشری وزارت معادن و پطرولیم افتتاح شد.

محترم شمس‌الله احمدزی در سخنان خویش بیان داشت: یکی از اقشار آسیب‌پذیر در کشور، زنان اند که در سطوح مختلف مورد خشونت قرار می‌گیرند. رفع و محو خشونت علیه زنان ممکن نیست مگر با ارتقای سطح آگاهی شهروندان و استقلالیت اقتصادی زنان. آزار و اذیت جنسی و تبعیض علیه زنان در ادارات دولتی از مواردی خشونت علیه زنان در کشور اند که باید مورد توجه جدی کارگزاران و مقامات قرار بگیرد. ایجاد فضای مصؤن کاری برای زنان از مکلفیت دولت بوده و یکی از حق‌های اساسی زنان به شمار می‌رود.

وی در ادامه بیان داشت: عدم دسترسی شهروندان به آموزش سبب شده که خشونت علیه زنان بیشتر گردد و این موضوع یکی از عوامل عمده خشونت علیه زنان محسوب می‌گردد. نظام آموزشی با کیفیت یکی از راه‌‌های موثر برای ایجاد تغییر مثبت در کشور است و دولت باید سرمایه گزاری بیشتر در این زمینه نماید.

کارگاه در روز سوم با توزیع تصدیقنامه به پایان رسید.


بازنشر این مطلب