بخش آموزش حقوق بشر بازدید:1693 تاریخ نشر:2015-08-23

مجموعه قوانین

آگاهی به قوانین نافذه کشور در میان شهروندان زمینۀ تسامح و همدیگر پذیری را فراهم آورده و میزان جرایم را کاهش می‌دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این باور است که قانونمند شدن کشور به درک و آگاهی شهروندان در مورد قوانین از یک طرف و اجراآت به موقع ارگان‌های عدلی و قضایی از طرف دیگر، زمینۀ نهادینه شدن قوانین و تأمین عدالت در کشور را فراهم می‌کند.

دانلود فایل پی دی اف


بازنشر این مطلب