بخش آموزش حقوق بشر بازدید:2952 تاریخ نشر:2011-11-03

کتاب رهنمایی آموزش

آموزش همواره در دساتیر و هدایات اسلامی جهت تکامل انسان تاکید شده است. تعلیم و تعلم انگیزه های اصلی را برای تغییر ذهنیت ها و در نهایت عملکرد های انسانی فراهم میسازد و زمینه های رشد سالم افکار فردی و اجتماعی و تسریع روند تغییرات مثبت را در راستای ایجاد یک جامعه آگاه، مسوول ، مدنی و قانونمند میسر می گرداند.

دانلود تفصیل بیشتر


بازنشر این مطلب