بخش آموزش حقوق بشر بازدید:2959 تاریخ نشر:2011-11-04

آموزش حقوق بشر

حقوق بشر به عنوان امری واجب و حیاتی، بیش از هر وقتی برای جامعه ما ضروری است. عدم تأمین حقوق انسانی و نقض های پیوسته آن، مردم افغانستان را بیشتر از هر زمانی متوجه اهمیت مسأله حقوق بشر کرده است، به ویژه که صدمات و مضرات جنگ های طولانی و نا امنی های همه جانبه روحیه عمومی را به قدری مخدوش کرده که تلقین و تذکر محاسن صلح نیز کاری طاقت فرساست و نیاز به زمان و کار پیگیر دولت و سازمان های مدافع حقوق بشر از راه های مختلف دارد.

تفصیل


بازنشر این مطلب