تحمل و پذیرش همدیگر

برنامه تلویزیونی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

تاریخ نشر: 1388

تهیه و اجرا: محمد یوسف عمران (حیران)

به نام خداوند بزرگ و توانا

بینندگان عزیز سلام برشما!

حقوق بشر شامل ارزش‌هایی است که رعایت آنها جنبه‌های گوناگون حمایتی شان را نیز فراهم می‌سازد. مثلآ شخصیت قایل شدن به انسان دیگر، انعطاف پذیری، خویشتن داری در برابر دیگران و احترام به حق کرامت و حیثیت فرد دیگر. قانون اساسی کشور...


بازنشر این مطلب