محو خشونت علیه زنان

برنامه تلویزیونی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانتسان

محتوی: محو خشونت علیه زنان

تهیه کننده: محمد یوسف عمران

مسئول وب سایت: حمید فیدل

تاریخ نشر : قوس 1388

به نام خداوند بزرگ وتوانا

زنان نیمه دیگر پیکر جامعه انسانی اندکه با توانمندی‌های روانی و عواطف انسان‌ساز در تشکیل خانواده و پیوند اساسی آن با زنجیره‌های دیگر تکمیل کننده توسعه و پیشرفت و شکوه مدنیت سهم بارز و اساسی را ایفا می‌کنند. درکشورهاییکه زنان مجال آن را یافته اند.....


بازنشر این مطلب