پیام داکتر سیما سمر به مناسبت دهم دسامبر

دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر که ما را مکلف به احترام به ارزش‌های حقوق بشر و کرامت انسانی می‌نماید. هم چنان روز یادبود از قربانیان جنگ در افغانستان است. روزی که ما را به یاد هزاران قربانی تخطی‌های حقوق بشر در افغانستان می‌اندازد.

 


بازنشر این مطلب