پیام داکتر سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر به مناسبت پانزدهم اکتبر روز جهانی عصای سفید

به نام خدا

پانزدهم اکتبر روز جهانی عصای سفید است. عصای سفید مظهر استقلال و زمینه‌ساز دسترسی افراد دارای معلولیت به حقوق بشری شان می‌باشد. این روز را به همۀ خواهران و برادران نابینا و کم بینا تهنیت می‌گویم.


بازنشر این مطلب