برنامه ویدیویی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مناسبت «روز جهانی کودک» (20 نوامبر / ‌29 عقرب)

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امسال از تاریخ بیست و پنجم تا سی‌ام عقرب را به دادخواهی برای «حقوق اطفال دارای معلولیت ذهنی» اختصاص داده است و به این منظور کوشش خواهد کرد.

 

 


بازنشر این مطلب