بحث بنفشه یعقوبی درباره جنبه‌های حقوق بشری مبارزه با ویروس کووید-۱۹

بحث بنفشه یعقوبی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با مهمانان دیگر برنامه درباره جنبه‌های حقوق بشری مبارزه با ویروس کووید-۱۹ و هم‌چنین رهایی پنج‌هزار و ۳۰۰ زندانی، به دلیل شیوع این ویروس


بازنشر این مطلب